Wspólnik, który odpłatnie przeniesie własność firmowej nieruchomości na innego wspólnika tuż przed rozwiązywaniem spółki jawnej, uzyska z tego tytułu opodatkowany przychód – wyjaśnił dyrektor KIS.
Chodziło o trzech wspólników spółki jawnej, którzy podjęli uchwałę o rozwiązaniu spółki. Zakończyli wszystkie bieżące interesy i upłynnili jej majątek ruchomy. Problemem okazała się nieruchomość warta ponad 2,8 mln zł. Wspólnicy zdecydowali, że przejmie ją trzeci z nich, spłacając pozostałych. Potem spółka nie miałaby już żadnego majątku i zostałaby wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.
Obaj wspólnicy sądzili, że pieniądze, które otrzymają za nieruchomość, nie będą opodatkowane. Powołali się na art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych z tytułu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną.
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zwrócił uwagę na inny przepis – art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b ustawy o PIT. Wynika z niego, że przychodem z działalności gospodarczej są również kwoty otrzymane po odpłatnym zbyciu składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki osobowej. Dyrektor KIS uznał, że skoro obaj wspólnicy przeniosą własność nieruchomości na trzeciego wspólnika, to dojdzie do odpłatnego jej zbycia. Otrzymane w zamian pieniądze powinni zaliczyć do swoich przychodów.
Dyrektor KIS dodał, że obaj wspólnicy będą mogli proporcjonalnie pomniejszyć przychód o wydatki poniesione przez nich bądź spółkę na nabycie lub wytworzenie zbywanej nieruchomości, o ile wcześniej nie były one zaliczane do kosztów podatkowych.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 14 sierpnia 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.288.2018.1.MR.