Zagraniczny rezydent podatkowy, który prowadzi firmę w naszym kraju, może odjąć od przychodu wydatki na dojazdy i noclegi w Polsce – potwierdził dyrektor KIS.
Chodziło o Niemca, który założył jednoosobową działalność gospodarczą w naszym kraju. Do Polski przyjeżdżał firmowym autem, jedynie – jak podkreślał – w celach służbowych. Ponosił w związku z tym wiele wydatków, m.in. na paliwo, naprawy auta, opłaty za przejazd autostradą, a także za noclegi w Polsce.
Mężczyzna sądził, że wszystkie te wydatki może zaliczyć do kosztów podatkowych, ponieważ będą one miały związek z jego firmowym przychodem. Uważał, że nie ma znaczenia to, iż jest on rezydentem innego państwa.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że wydatki związane zarówno z eksploatacją samochodu, jak i z noclegami będą związane z uzyskaniem przychodu. Niemiecki rezydent może je więc zaliczyć do swoich podatkowych kosztów.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 9 sierpnia 2018 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.285.2018.2.KS