Najpóźniej jutro Świecie nad Osą złoży do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie nowelizacji, która przywróciła z mocą wsteczną niekorzystne dla gmin zasady opodatkowania farm wiatrowych. Do końca tygodnia to samo zrobi Kobylnica koło Słupska.
Chodzi o zmianę ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 30 czerwca br., ale z mocą już od 1 stycznia br. Jej skutkiem jest zmiana opodatkowania wiatraków.
Część gmin, w tym m.in. Świecie nad Osą, protestowała przeciw tej nowelizacji jeszcze w trakcie prac parlamentarnych. Teraz, po uchwaleniu i wejściu w życie zmian, chcą spełnić swoje wcześniejsze zapowiedzi i złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.