Przedsiębiorca wpłacający opłatę na gminne konto nie musi doliczać do niej podatku od towarów i usług – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o zarejestrowaną dla celów VAT gminę, która w ramach działalności gospodarczej oddawała osobom fizycznym i prawnym część swoich gruntów w użytkowanie wieczyste.
Takie transakcje zasadniczo są traktowane jako odpłatna dostawa towarów i podlegają VAT. Problem powstał przy zamianie dwóch nieruchomości między przedsiębiorcami.