Limit, o którym mowa w art. 15e ustawy o CIT, dotyczy kwoty netto wydatków na usługi niematerialne nabywanych od podmiotów powiązanych – stwierdził dyrektor KIS w interpretacji zmieniającej.Uwzględnił tym samym skargę banku na interpretację indywidualną z 12 czerwca. Pisaliśmy o niej w artykule „Limit kosztowy dotyczy wydatków w cenie brutto” (DGP nr 127/2018).
Interpretacja ta wzbudziła duże poruszenie wśród ekspertów, a przedstawiciele resortu finansów szybko zapowiedzieli szczegółową analizę jej uzasadnienia. Już na pierwszy rzut oka wydawała się ona sprzeczna z objaśnieniami podatkowymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów 25 kwietnia br
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził w niej, że limity, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, dotyczą kwot brutto, czyli z VAT. Chodzi o wydatki na wymienione w tym przepisie usługi niematerialne. Jeśli przekroczą one w skali roku 3 mln zł, to nadwyżkę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu tylko do wysokości 5 proc. podatkowej EBITDA.
Ostatecznie jednak dyrektor KIS zmienił zdanie i przyznał, że bank miał rację. Odstąpił zarazem od uzasadnienia nowej interpretacji.
Interpretacja zmieniająca dyrektora KIS z 2 sierpnia 2018 r., nr 0114-KDIP2-3.4010.96.2018.6.MC