Stypendyści programu Erasmus+ nadal nie będą płacić podatku dochodowego – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia. Minister finansów zapowiada, że zaniecha poboru PIT od przychodów z tego tytułu osiąganych do końca 2023 r. Tym samym przedłuży rozwiązanie już obowiązujące.Chodzi o stypendia wypłacane w ramach programu Erasmus+ przeznaczone na wyjazdy zagraniczne uczniów, studentów i pracowników uczelni, a także kadry innych szkół oraz przedszkoli. Dziś część wypłacanych im środków jest zwolniona z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy o PIT. Zgodnie z projektem rozporządzenia podatku nie trzeba będzie płacić również wtedy, gdy kwota będzie wyższa.
Minister zaniecha też (tak jak obecnie) poboru PIT od stypendiów osób przyjeżdżających do Polski ze wszystkich państw partnerskich uczestniczących w programie Erasmus+. Gdyby tego nie zrobił, stypendia wypłacane osobom przyjeżdżającym z krajów, z którymi Polska nie zawarła umów o unikaniu opodatkowania (np. z Kenią, Ghaną, Gwatemalą, Kambodżą, Paragwajem), podlegałyby opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej. Zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania w większości przypadków stypendia są opodatkowane tylko w państwie rezydencji stypendysty – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu. Resort dodał, że co do zasady nie będą więc opodatkowane w Polsce.
Ministerstwo przypomniało też, że 2020 r. będzie ostatnim, w którym uruchomione zostaną konkursy wniosków, ale realizacja zaakceptowanych projektów może trwać do 2023 r.
Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r. i będą miały zastosowanie do ok. 17 tys. osób.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach