Chodzi o stypendia wypłacane w ramach programu Erasmus+ przeznaczone na wyjazdy zagraniczne uczniów, studentów i pracowników uczelni, a także kadry innych szkół oraz przedszkoli. Dziś część wypłacanych im środków jest zwolniona z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy o PIT. Zgodnie z projektem rozporządzenia podatku nie trzeba będzie płacić również wtedy, gdy kwota będzie wyższa.