W Luksemburgu prawo do odliczeń podatkowych związanych z posiadaniem dzieci przysługuje rezydentom oraz nierezydentom traktowanym jak rezydenci.
RAPORT
W Luksemburgu większość ulg podatkowych związanych z posiadaniem dzieci zależy od rezydencji podatkowej rodzica. Izabella Budek, konsultant w dziale podatkowym PricewaterhouseCoopers wyjaśnia, że luksemburskie ustawodawstwo przewiduje także zwolnienie podatnika-rodzica z opodatkowania określonej części dochodu. Takie rozwiązanie ma zastosowanie do dochodu obniżonego o wszystkie dozwolone odliczenia. Kwota dochodu wolna od opodatkowania dla osoby samotnej wynosi 10 450 euro, natomiast dla małżeństwa jest to kwota 20 800 euro.
- Jednocześnie od 1 stycznia 2008 r. liczba dzieci nie jest już brana pod uwagę do ustalania dochodu wolnego od opodatkowania. Państwo luksemburskie wprowadziło za to bonus w kwocie 922,50 euro, który jest wypłacany rodzicom rocznie na każde dziecko - stwierdza Izabella Budek.

Odliczanie wydatków

System podatkowy Luksemburga przewiduje także pomoc dla rodziców w postaci odliczenia od podatku specjalnych wydatków poniesionych przez podatnika. Izabella Budek wymienia tu: odliczenie wydatków na opiekę na dziecko, na prowadzenie gospodarstwa domowego lub opiekę nad osobą, która nie jest samowystarczalna - limit: 3,6 tys. euro na rok; rabat podatkowy dla samotnego rodzica, który wychowuje jedno lub więcej dzieci - limit: 1920 euro na rok; odliczenie wydatków na dzieci, które nie tworzą gospodarstwa domowego z rodzicem, mają mniej niż 21 lat na początku roku podatkowego - to odliczenie przysługuje rodzicom, którzy wspierają swoje dzieci finansowo i którzy płacą za ich edukację (limit: 3480 euro na rok).

System zasiłków

Obok odliczeń od podatku w Luksemburgu istnieje także system zasiłków wypłacanych z instytucji ubezpieczeniowej. Są to m.in.: zasiłek na dziecko, zasiłek macierzyński i zasiłek szkolny. Zasiłek na dziecko przysługuje na każde dziecko, które jest wychowywane i mieszka w Luksemburgu (lub za granicą - pod pewnymi jednak warunkami). Jeśli dziecko urodziło się w Luksemburgu, zasiłek będzie płacony od miesiąca urodzenia dziecka do 18 roku życia dziecka (lub do 27 - w przypadku gdy dziecko się uczy). Świadczenie to może być wypłacane przez całe życie dziecka, jeśli jest ono psychicznie lub fizycznie upośledzone. Kwota zasiłku zależy od liczby wychowywanych dzieci.
- Od 1 października 2005 r. miesięczny zasiłek dla rodziny, która wychowuje dziecko wynosi: 185,60 euro na jedno dziecko, 440,72 euro na dwoje dzieci, 802,74 euro na troje dzieci, 1164,48 euro na czworo dzieci i 1526,40 euro na pięcioro dzieci - wylicza Izabella Budek.
Podkreśla, że rodzicom przysługuje też zasiłek szkolny, który jest wypłacany raz w roku (w sierpniu) na każde dziecko w wieku sześciu lat lub powyżej, które zaczyna lub kontynuuje naukę w szkole. Kwoty zasiłku zależą od liczby dzieci i od ich wieku i wahają się od 113,15 do 323,34 euro.
Ważne!
Matce nowo narodzonego dziecka przysługuje w Luksemburgu - na jej wniosek - jednorazowy zasiłek w kwocie 580,03 euro, który jest wypłacany w trzech ratach