W Luksemburgu prawo do odliczeń podatkowych związanych z posiadaniem dzieci przysługuje rezydentom oraz nierezydentom traktowanym jak rezydenci.
RAPORT
W Luksemburgu większość ulg podatkowych związanych z posiadaniem dzieci zależy od rezydencji podatkowej rodzica. Izabella Budek, konsultant w dziale podatkowym PricewaterhouseCoopers wyjaśnia, że luksemburskie ustawodawstwo przewiduje także zwolnienie podatnika-rodzica z opodatkowania określonej części dochodu. Takie rozwiązanie ma zastosowanie do dochodu obniżonego o wszystkie dozwolone odliczenia. Kwota dochodu wolna od opodatkowania dla osoby samotnej wynosi 10 450 euro, natomiast dla małżeństwa jest to kwota 20 800 euro.