Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie może odmówić wydania interpretacji ze względu na zbytnią szczegółowość wniosku – wynika z wyroku WSA w Olsztynie.
Pisaliśmy niedawno o rządowych propozycjach zmierzających do tego, aby podatnicy podawali we wniosku o interpretację dane identyfikujące zagranicznego kontrahenta, a podmioty powiązane opisywały szczegóły wszystkich planowanych transakcji („Kto nie ujawni kontrahenta, nie dostanie interpretacji”, DGP nr 204/2018).
Okazuje się, że dziś informowanie o takich detalach może stać się powodem nieotrzymania interpretacji.
Przekonał się o tym podatnik, który chciał się dowiedzieć, czy jego współpraca z kontrahentami jest odpłatnym świadczeniem usług. We wniosku o interpretację podał nazwy firm, z którymi współpracował, opisał treść umów, negocjacje związane z ich zawarciem, relacje biznesowe z kontrahentami, treść umów. Słowem, powiadomił o wszystkim, co jego zdaniem mogłoby być potrzebne do udzielenia odpowiedzi na postawione przez niego pytanie. Do tego obszernie uzasadnił swoje stanowisko.
Nie otrzymał jednak odpowiedzi, tylko wezwanie do usunięcia braków formalnych. Dyrektor KIS zażądał, aby podatnik przeformułował opis stanu faktycznego w taki sposób, by ograniczał się on wyłącznie do działalności podatnika (a nie kontrahentów) i tylko w tym zakresie, którego dotyczy pytanie.
Podatnik nie zmienił jednak stanu faktycznego, tylko doprecyzował pytanie. W efekcie otrzymał postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.
Dyrektor KIS argumentował, że w przeciwnym razie musiałby przeanalizować działania wszystkich podmiotów oraz umowy wskazane we wniosku. Podkreślił, że nie jest do tego uprawniony. Co innego, gdyby zostało wszczęte postępowanie podatkowe albo kontrola podatkowa lub celno-skarbowa.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie orzekł jednak, że interpretacja podatkowa powinna była zostać wydana. Zwrócił uwagę na to, że przepisy nie pozwalają wzywać wnioskodawcy do modyfikacji opisu sprawy i pytania według uznania organu, zwłaszcza poprzez rezygnację z poszczególnych elementów stanu faktycznego.
Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Olsztynie z 3 października 2018 r., sygn. akt I SA/OL 449/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia