Właściciel gruntu, na którym stoi słup przesyłowy, nie zapłaci wyższego podatku od nieruchomości. Będzie też zwolnienie dla gazu ziemnego LNG i CNG wykorzystywanego przede wszystkim w autobusach miejskich.

W zeszłym tygodniu posłowie przyjęli dwie ustawy, które teraz trafią do rozpatrzenia przez Senat. Jedna nowelizuje przepisy: o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych i o podatku leśnym, natomiast druga o podatku akcyzowym.
Pierwsza ma ujednolicić zasady opodatkowania gruntów, przez które przebiega infrastruktura służąca do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów, energii elektrycznej oraz infrastruktura telekomunikacyjna. Podczas prac w komisji finansów publicznych nowe regulacje rozszerzono również o przesył gazu ziemnego i ropy naftowej.
Przyjęte przepisy wprowadzą zasadę, że jeżeli przedsiębiorstwo liniowe korzysta w ograniczony sposób z gruntów osób trzecich, to podatek od nieruchomości nie może być wymierzony według stawki właściwej dla prowadzenia działalności gospodarczej.
Dotychczas nie było w tej sprawie jasności. Dochodziło więc do sytuacji, że różne gminy stosowały w tym zakresie różne interpretacje.
Problem był szczególnie widoczny na przykładzie gruntów pozostających w zarządzie Lasów Państwowych. Pisaliśmy o tym w artykule „Ceny prądu pod wysokim napięciem” (DGP nr 138/2018). Resort energii oszacował, że gdyby wszystkie grunty pod liniami zostały opodatkowane najwyższą stawką, to przeciętne gospodarstwo domowe musiałoby płacić za energię elektryczną o ok. 7 zł miesięcznie więcej.
Problem – jak wynikało z wypowiedzi wiceministra energii Tomasza Dąbrowskiego na posiedzeniu sejmowej komisji – zyskał na znaczeniu dopiero w tym roku. Z danych Ministerstwa Energii wynika bowiem, że w 2017 r. dotyczył on tylko 5 proc. gruntów pod liniami energetycznymi na terenach lasów państwowych, natomiast w 2018 r. już ponad 40 proc.
Druga przyjęta przez Sejm nowelizacja – ustawy o podatku akcyzowym – oznacza wprowadzenie zerowej stawki akcyzy dla gazu ziemnego LNG i CNG przeznaczonego do napędu silników spalinowych, głównie w autobusach miejskich. Zmian nie będzie dla gazu LPG wykorzystywanego często w samochodach osobowych.
Zniknie także papierowy dokument dostawy. Dziś wymaga się go przy przemieszczaniu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy zarówno wyrobów zwolnionych z podatku ze względu na ich przeznaczenie, jak i wyrobów energetycznych opodatkowanych stawką 0 proc. Po wejściu w życie nowelizacji podatnicy będą składać cyfrowy dokument e-DD.
Przywrócony ma być też przepis, który umożliwi naczelnikom urzędów celno-skarbowych konwojowanie wyrobów akcyzowych do granicy Polski w przypadku ich dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu albo do momentu wprowadzenia ich do wolnego obszaru celnego bądź do składu celnego.
Etap legislacyjny
Sejm przyjął nowelizacje: ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (druk nr 2668),
ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (druk nr 2581)