Dochód z umów zlecenia, który nie powoduje obowiązku zapłaty podatku, wynosi w 2008 roku 3091 zł. Po przekroczeniu tej kwoty podatnik nie odzyska zapłaconych w ciągu roku zaliczek.
~ Jestem pracującą studentką studiów dziennych. Uzyskałam przychód w wysokości 6000 zł z umów zlecenia. Czy jako osoba ucząca się mogę zarobić więcej niż 3088,68 zł i odzyskam cały zapłacony podatek? - pyta Mia na internetowym forum gazetaprawna.pl
Podatnicy opodatkowani według skali podatkowej, czyli w 2008 roku stawkami 19, 30, 40 proc., są zobowiązani do końca kwietnia 2009 r. złożyć zeznanie podatkowe. Pracownicy mogą nie składać zeznania PIT-37, gdy przed 12 stycznia upoważnili do rozliczenia dochodów swojego pracodawcę na druku PIT-40. W przypadku zleceniobiorców nie ma takiej możliwości i nawet jedna umowa zlecenia wykonana w 2008 roku wymaga rozliczenia rocznego. Z takimi sytuacjami stykają się studenci, którzy zarabiają kilkaset złotych z drobnych zleceń. Zleceniodawca pobiera od tych zleceń w ciągu roku zaliczki na podatek. Gdy suma dochodów z tych zleceń nie przekracza dochodu niepowodującego obowiązku zapłaty podatku, czyli w 2008 roku kwoty 3091 zł (w 2009 roku jest to ta sama kwota), to dokonując rozliczenia rocznego, student otrzymuje zwrot pobranych zaliczek z urzędu skarbowego. Przy dochodzie do opodatkowania w tej wysokości (czyli po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów, ulg odliczanych od dochodu, składek emerytalno-rentowych) podatek nie wystąpi. Wszystko za sprawą kwoty wolnej, która przysługuje rozliczającym się według skali i wynosi za cały rok 586,85 zł (nie zależy od liczby miesięcy, w których się pracowało). Rozliczając podatek w pierwszym progu podatkowym, tj. 19-proc. stawką, obliczony podatek od dochodu pomniejszamy o tę kwotę. Jeżeli więc dochód studenta (nie przychód) będzie wyższy niż 3091 zł, nie otrzyma on zwrotu całości odprowadzonych za niego przez zleceniodawcę zaliczek na podatek..
Wskazana kwota 3088,68 zł jest istotna przy uldze rodzinnej. Rodzic dziecka studenta, które zarobi ze zlecenia powyżej 3088,68 zł, nie będzie mógł odliczyć ulgi rodzinnej.