~ Mam dziecko niepełnosprawne, które ma 35 lat. W tym roku dowiedziałam się, że mogę odliczyć ulgę na wychowanie dziecka oraz że mogłam to zrobić już w roku ubiegłym. Niestety, ani w tym roku, ani w ubiegłym nie skorzystałam z tej ulgi. Czy mogę wysłać do US korektę za rok 2007 i 2008? - pyta Janeczka na internetowym forum gazetaprawna.pl
Podatnik, który miał prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej, ale z tego uprawnienia nie skorzystał, może złożyć korektę zeznania.
Od początku wprowadzenia ulgi prorodzinnej przysługuje ona też rodzicom dzieci niepełnosprawnych, bez względu na wiek, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały one zasiłek pielęgnacyjny. W praktyce regulacja ta dotyczy dzieci dorosłych, gdyż w przypadku dzieci małoletnich (które nie ukończyły jeszcze 18 lat) ustawodawca nie zastrzegł dodatkowych warunków po stronie takich dzieci. Począwszy od rozliczenia podatkowego za 2008 rok ulga została rozszerzona na dorosłe dzieci niepełnosprawne pobierające również dodatek pielęgnacyjny (dodatek do renty wypłacany przez ZUS) lub rentę socjalną.
Podatniczka, która miała prawo do odliczenia od swojego podatku ulgi prorodzinnej na dorosłe niepełnosprawne dziecko, ale z tego uprawnienia nie skorzystała, w składanych zeznaniach podatkowych może złożyć korektę.
Podatnik ma prawo do skorygowania danych zawartych w złożonym zeznaniu przez złożenie korygującej deklaracji. Do korekty należy dołączyć pismo wyjaśniające przyczyny złożenia poprawionego PIT. W opisanym przypadku podatniczka będzie mogła złożyć korekty do złożonych zeznań podatkowych za 2007 i 2008 rok. Uwzględniając w korygowanym zeznaniu ulgę na dzieci, musi pamiętać o dołączeniu do korekt załącznika PIT/O, gdzie powinna wskazać liczbę wychowywanych dzieci i wysokość przysługującego odliczenia (w części C załącznika).