ZMIANA PRAWA

Na zmiany w ustawie doradcy podatkowi czekali od kilku lat. Projekt nowelizacji opublikowany przez Ministerstwo Finansów spełnia większość oczekiwań.

Głównym powodem zmian jest konieczność wprowadzenia dyrektywy usługowej. W związku z tym doradcy podatkowi będą mogli wykonywać zawód w spółkach komandytowo-akcyjnych oraz w spółkach multidyscyplinarnych (z radcami prawnymi, adwokatami i biegłymi rewidentami). Będą mogli również prowadzić działalność gospodarczą oraz reklamować swoje usługi, jeśli nie będzie to naruszało zasad etyki.

Zwiększony zostanie również zakres czynności. Doradcy podatkowi będą mogli występować w sprawach celnych i egzekucji administracyjnej z nimi związanych. Co więcej będą posiadali uprawnienia do reprezentowania podatników w tym zakresie zarówno przed organami administracji publicznej, jak również na etapie postępowań sądowoadministracyjnych.

Wiele zmian ma na celu umocnienie zawodu i usprawnienie jego wykonywania. Z tajemnicy zawodowej będzie mógł zwolnić doradcę sąd (dziś prokurator), a za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia OC doradcy będą podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej (obecnie tracą uprawnienia). Doradca będzie mógł również udzielić dalszego pełnomocnictwa oraz samodzielnie uwierzytelnić pełnomocnictwo otrzymane od innego pełnomocnika lub klienta. Projekt nowelizacji ustawy przewiduje również możliwość zawieszenia działalności doradczej bezterminowo (dziś wyłącznie na pięć lat).

Zmiany nie ominęły również komisji egzaminacyjnej. W jej skład wchodzić będzie 60 członków (w tym 10 sędziów WSA i NSA, dziś tylko 5). Projekt przewiduje rozwiązanie obecnej komisji egzaminacyjnej z chwilą wejścia w życie nowelizacji.

Resort finansów nie wyklucza również, że zostanie zwiększona opłata za egzamin (dziś 600 zł).

Ważne!

Doradca podatkowy będzie mógł udzielić dalszego pełnomocnictwa oraz samodzielnie uwierzytelnić pełnomocnictwo otrzymane - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym