Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego, powinny już teraz zapisywać się na egzamin, mimo że nie ma jeszcze określonego terminu. Jak poinformowała DGP prof. Jolanta Iwin-Garzyńska, przewodnicząca komisji egzaminacyjnej do spraw doradztwa podatkowego, do końca tego roku egzaminu pisemnego nie należy się spodziewać. Prawdopodobnie kolejną szansę kandydaci na doradców będą mieli na początku przyszłego roku. Warto jednak już teraz zapisać się na egzamin, bowiem liczba miejsc jest ograniczona. Wiele miejsc na kolejny egzamin jest już zajętych, gdyż kandydaci, którym nie udało się wpisać na listę zdających we wrześniu, zostali automatycznie przeniesieni na następny termin.

Przypomnijmy, że kandydaci muszą złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu nie później niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, wnieść opłatę egzaminacyjną, dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków przewidzianych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o doradztwie podatkowym oraz dostarczyć odpis dyplomu dokumentującego posiadanie wyższego wykształcenia.