Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje zeznanie za 2018 r. wszystkim, którzy rozliczają się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub z dzieckiem jako samotni rodzice. I co najważniejsze – skarbówka uwzględni niektóre ulgi oraz odliczenia.

Nowa usługa będzie się nazywać „Twój e-PIT” i zastąpi dotychczasowe usługi fiskusa; jedną polegającą na wstępnym wypełnieniu zeznania (PFR), drugą skutkującą rozliczeniem na wniosek PIT-WZ.
Opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o PIT w tej sprawie. O samym pomyśle zmian pisaliśmy już w maju (Twój e-PIT zastąpi inne usługi fiskusa – DGP nr 103/2018).
Nie będzie przymusu korzystania z nowej usługi. Każdy, niezależnie od sporządzonego przez KAS zeznania, będzie mógł rozliczyć się samodzielnie. Jeżeli zdecyduje się skorzystać z zeznania przygotowanego przez KAS, będzie mógł je zmienić (np. nr OPP), odrzucić lub zaakceptować bez zmian.
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
Jeżeli podatnik nic nie zrobi tj. sam nie złoży zeznania, a jednocześnie nie odrzuci tego przygotowanego przez skarbówkę, to zeznanie będzie uznane za złożone z upływem terminu na rozliczenie. Dzięki temu podatnik nie poniesie sankcji za niezłożenie deklaracji w terminie.
Wypełniając zeznania, KAS będzie bazowała na informacjach od płatników i podatników, np. na podstawie zeznań za poprzednie lata i zawartych w nich informacjach o skorzystaniu z ulgi na dzieci, o przekazaniu 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego. KAS sięgnie też do własnych rejestrów (np. o kwocie wpłacanych zaliczek) i innych rejestrów państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), PESEL (np. gdy podatnik korzysta z ulgi na dzieci).
W zeznaniu wypełnionym przez KAS będzie można zgłosić, zweryfikować lub zmienić numer rachunku podany w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty.
Zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2018 r. mają być dostępne od 15 lutego 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.
Rozliczający się na formularzach PIT-36, PIT-36L lub PIT-28 będą musieli poczekać trochę dłużej. KAS wypełni im zeznania po raz pierwszy dopiero za 2019 r. Będą one dostępne od 15 lutego 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw – w konsultacjach