Można w trakcie roku przejść z liniowego PIT na skalę podatkową pod warunkiem zamknięcia firmy i rozpoczęcia działalności na nowo – potwierdził dyrektor KIS.

Pytanie zadał radca prawny prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną liniowym PIT. Radca pracuje jednocześnie na etacie, płacąc PIT według skali podatkowej.
Spytał, czy jako przedsiębiorca będzie mógł również rozliczać się na zasadach ogólnych, jeśli zlikwiduje dotychczasową działalność gospodarczą i zarejestruje firmę na nowo. Otrzymał odpowiedź twierdzącą.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zaznaczył, że zasadniczo przedsiębiorca wybiera formę opodatkowania na cały rok. Jeśli jednak w trakcie roku skutecznie zlikwiduje działalność gospodarczą, a następnie, w tym samym roku, ponownie ją uruchomi (po uzyskaniu wpisu do ewidencji), to zyska status podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą. Jeżeli w takiej sytuacji, do dnia uzyskania pierwszego przychodu z nowo uruchomionego biznesu, podatnik nie złoży oświadczenia lub wniosku o opodatkowanie na zasadach szczególnych, to będzie automatycznie opodatkowany według skali.
– Zakończenie i ponowne rozpoczęcie działalności gospodarczej, oprócz tego, że wymaga podjęcia działań formalnych, musi mieć również charakter faktyczny i nie może nosić znamion czynności pozornej, podjętej jedynie w celu uzyskania korzystnych skutków podatkowych – zastrzegł dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 29 czerwca 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.252.2018.1.WR