Czy przy wynajmie samochodu za granicą przez pośrednika trzeba pobrać podatek u źródła Jak rozliczyć podatek od towarów i usług po przekazaniu pracownikom odzieży roboczej Kiedy można odliczyć VAT z faktury wystawionej za świadczenie usług wsparcia informatycznego Na jakiej podstawie usługi autoryzacji oraz rozliczania transakcji wykonywanych kartą płatniczą są zwolnione z VAT
W związku z planowaną podróżą służbową przedsiębiorca wynajął samochód za granicą. Samochód został wynajęty przez pośrednika. Czy przedsiębiorca jest obowiązany do poboru podatku u źródła?
W określonych przepisami przypadkach podatek z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (nierezydentów) pobierany jest w formie ryczałtu (zob. art. 21 ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 29 ust. 1 ustawy o PIT). W przypadkach takich do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) obowiązane są, jako płatnicy, polskie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności nierezydentom (zob. art. 26 ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o PIT). Dotyczy to m.in. przychodów za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego (zob. art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT), w tym przychodów z tytułu wynajmu za granicą samochodów (zob. np. interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 11 października 2013 r., nr IPTPB3/423-264/12-13/13-S/IR, czy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 października 2017 r., sygn. akt II FSK 1839/17).