Nie będzie można zaskarżyć do sądu 72-godzinnej blokady, a tylko tę, która zostanie przedłużona na trzy miesiące.

Senatorowie bez poprawek przyjęli nowelizację ordynacji podatkowej. Przepisy trafią teraz do podpisu prezydenta. Wprowadzają one zmiany dotyczące systemu STIR. Banki i SKOK-i będą mogły blokować na wniosek szefa Krajowej Administracji Skarbowej nie tylko rachunki rozliczeniowe, ale też rachunki VAT i lokat terminowych. O nie bowiem zostanie rozszerzona definicja rachunku podmiotu kwalifikowanego.
Zmienią się też zasady informowania klientów o blokadzie. Instytucje finansowe będą przekazywać informacje (na wniosek przedsiębiorcy) z nieznacznym opóźnieniem, gdy zablokowane zostaną wszystkie konta danego podmiotu, jakie wskazał szef KAS.
Z kolei od 1 października br. izba rozliczeniowa będzie musiała informować instytucje o rozbieżnościach pomiędzy numerami kont bankowych a numerami widniejącymi w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników.
Instytucje finansowe nie będą musiały codziennie przekazywać skarbówce numerów IP, z których podatnicy logują się do serwisu internetowego swojego banku lub SKOK. Zmiana, która to zakładała, została usunięta podczas prac w Sejmie. Numery IP będą – tak jak obecnie – przekazywane tylko na żądanie skarbówki.
Nowelizacja rozszerzy możliwości wypłaty środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego – na zaległe wynagrodzenia i wszystkie alimenty.
Nowelizacja doprecyzowuje też przepisy kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dzięki temu nie będzie już wątpliwości, że nie ma możliwości zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego w czasie jego blokady na poczet innych należności niż alimenty i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach egzekucji sądowej.
Poszerzone zostaną też informacje zamieszczane w wykazie podmiotów niezarejestrowanych dla celów VAT (tzw. czarna lista). Ma się w niej pojawić informacja o odmowie rejestracji, a także przyczyny odmowy.
Etap legislacyjny
Ustawa nowelizująca przepisy ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw (druk 2626) – przyjęta przez Senat, trafiła do podpisu prezydenta