Przedsiębiorcy, którzy otrzymali środek trwały w darowiźnie przed 2018 r., mogą go amortyzować na tych samych zasadach, na jakich robili to do końca 2017 r. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów
Resort w odpowiedzi na pytanie DGP przyznał, że w przeciwnym razie naruszona byłaby konstytucyjna zasada praw nabytych. Problem dotyczy nowelizacji z 15 czerwca 2018 r. ustaw: o PIT i CIT oraz o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych (Dz.U. poz. 1291), która zacznie obowiązywać od 19 lipca br. Wprowadzi ona korzystne zmiany, ze skutkiem od 1 stycznia 2018 r., dla przedsiębiorców, którzy dziedziczą środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne po najbliższej rodzinie (np. syn po matce) lub otrzymują je w darowiznie. Wcześniejsza nowelizacja (z 27 października 2017 r.), która weszła w życie 1 stycznia 2018 r., uniemożliwiła odliczanie odpisów amortyzacyjnych od takiego majątku.
Teraz ustawodawca w pełni przywrócił zasady amortyzacji sprzed 2018 r. w odniesieniu do odziedziczonego majątku. Spadkobiercy znów będą więc mogli zaliczać do podatkowych kosztów odpisy amortyzacyjne obliczane od wartości rynkowej odziedziczonego majątku.