Od 1 stycznia 2018 r. darowizny w ramach PGK nie mogą być już kosztem podatkowym. Wynika to z art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT. Celem było uniemożliwienie wykorzystywania przez PGK darowizn do optymalizacji podatkowej.
Wcześniej jednak nie było takiego wykluczenia i w sądach ciągle toczą się spory, jak ustalać wartość darowizny, gdy jej przedmiotem były akcje, środki trwałe itp.
Spór o to toczyła też z fiskusem grupa kapitałowa PGE. We wniosku o interpretację podała, że chodzi o darowizny towarów, udziałów lub innych praw, przedsiębiorstwa albo zorganizowanej jego części, przekazywanych przez spółkę należącą do grupy innej spółce z grupy. Nie było wątpliwości co do tego, że przychodem PGE będzie rynkowa wartość darowizn na dzień ich otrzymania.
Chodziło o koszty. PGE uważała, że wartość darowizny również powinna być ustalana według ceny rynkowej na dzień darowizny, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zwrócił jednak uwagę, że ustawodawca nie wskazał żadnych szczególnych zasad ustalania kosztów. Gdyby chciał, żeby koszty były rynkowe, napisałby to wprost. Trzeba więc zastosować normę ogólną, że w kosztach ujmuje się wydatki poniesione – stwierdził organ.
Tak samo orzekł WSA w Warszawie i Naczelny Sąd Administracyjny. Stwierdził, że koszt uzyskania przychodu, powstały w wyniku przekazania niepieniężnych darowizn, powinien być ustalany w wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych na nabycie lub wytworzenie i tylko tych, które nie były uprzednio zaliczone do kosztów.
Sędzia NSA Antoni Hanusz przywołał inne podobne orzeczenia o sygn. akt II FSK 1665/16, II FSK 1612/14, II FSK 2112/13

orzecznictwo

Wyrok NSA z 19 lipca 2018 r., sygn. akt II FSK 1865/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia