statystyki

Poradnia rachunkowa: Jak rozliczać wydatki w gminie?

autor: Elżbieta Gaździk, Marcin Nagórek16.07.2018, 09:14; Aktualizacja: 16.07.2018, 10:06
Jednostka działająca w formie jednostki budżetowej będzie ponosiła opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskim

Jednostka działająca w formie jednostki budżetowej będzie ponosiła opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimźródło: ShutterStock

Na jakim koncie zaksięgować diety członków komisji? Jak ujmuje się tantiemy w ewidencji księgowej jednostki budżetowej? Co klasyfikujemy w par. 605?

Kontrola wewnętrzna w urzędzie gminy wykazała, że były nieprawidłowości przy księgowaniu na kontach 998 i 231. W pierwszym przypadku ujmowano umowy po okresie kilku miesięcy od zawarcia, w drugim użyto konta do diet, ale nie pracowników, a tylko członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Czy doszło do naruszenia przepisów, jeśli tak, to jakich?

Analiza podanej problematyki wymaga odniesienia się do istoty i przeznaczenia kont 998 i 231, które zostało określone w rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. I tak, jeśli chodzi o konto 998, oznaczono je jako „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”. W opisie do konta podano zaś, że służy ono do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych danego roku budżetowego oraz niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym. Na stronie Wn konta 998 ujmuje się:

  • równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym;
  • równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.

Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym. Skoro zaś w gminie ujmowano umowy dopiero po okresie kilku miesięcy od dat ich zawarcia, to przyjąć należy, że doszło do naruszenia art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z ww. regulacjami wspomnianego rozporządzenia w zakresie funkcjonowania konta 998. Zgodnie bowiem z tą regulacją plany kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinny uwzględniać, że ujmuje się również wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatność dochodów i wydatków, a w zakresie wydatków i kosztów także zaangażowanie środków. Zatem opóźnienia w ujmowaniu umów na koncie pozabilansowym 998, można uznać za naruszenie ww. regulacji prawnych. Jednostka powinna bowiem na bieżąco dokonywać ewidencji umów na wskazanym koncie.

Co zaś się tyczy operacji na koncie 231, które zostało oznaczone w ww. rozporządzeniu jako „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”, otóż z opisu tego konta wynika, że służy ono do ewidencji rozrachunków z pracownikami i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych zgodnie z odrębnymi przepisami do wynagrodzeń, a w szczególności należności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy -zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami.

Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności:


Pozostało 65% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane