statystyki

Poradnia rachunkowa: Jak ująć odsetki od sum depozytowych

autor: Marcin Nagórek, Elżbieta Gaździk19.11.2018, 07:05; Aktualizacja: 19.11.2018, 09:17
Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1911).

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1911).źródło: ShutterStock

Jak ująć odsetki od sum depozytowych w jednostce budżetowej. Na jakim koncie uwzględnić zobowiązanie za przewóz uczniów. Czy konto 409 jest właściwe dla ujęcia kosztów egzekucji.

W jednostce budżetowej na rachunek depozytowy wpływają środki pieniężne od kontrahentów z tytułu kaucji mieszkaniowych, zabezpieczenia należytego wykonania umów czy wadium. Czy odsetki od oprocentowania tych sum powinny powiększyć konto 240 czy konto 750 ‒ „Przychody finansowe”? Drugie pytanie dotyczy kosztów: czy odsetki naliczone od zdeponowanych sum obcych (wadia, zabezpieczenia wykonania umowy, kaucje mieszkaniowe), a które zwracamy, należy ująć na koncie zespołu 4 czy na koncie 240?

Wszelkie operacje dotyczące przyjmowania i zwrotu środków pieniężnych stanowiących sumy depozytowe (kaucje, wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów, kaucje najmu) podlegają ewidencji na koncie 139 – „Inne rachunki bankowe” w korespondencji z kontem rozrachunkowym 240 – „Pozostałe rozrachunki”. Z uwagi na różne rodzaje sum depozytowych oraz w celu zachowania przejrzystości, prawidłowości i rzetelności prowadzonych rozliczeń z powyższego tytułu, do wymienionych kont powinna być prowadzona ewidencja analityczna. Jej szczegółowe zasady mają wynikać z uregulowań wewnętrznych, do opracowania których zobowiązany jest kierownik jednostki, a na które składają się: zakładowy plan kont, dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości, a także instrukcja obiegu dokumentów. Przepisy te oprócz regulacji ustawowych są podstawowym źródłem uregulowań w tym zakresie, zapewniającym prawidłowość oraz rzetelność prowadzonej ewidencji księgowej. Odsetki naliczone od sum depozytowych, tj. od środków obcych, które podlegają zwrotowi, dla jednostki je przechowującej nigdy nie powinny stanowić przychodów, a ich zwrot nigdy nie powinien stanowić kosztu. Jak ujmować w księgach rachunkowych odsetki opisane w pytaniu, przedstawiono poniżej.

1. Odsetki naliczone przez bank jako oprocentowanie środków wpłaconych z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umów:

a) wpływ odsetek na rachunek bankowy jednostki:


Pozostało 78% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane