Oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej nie może podpisać pełnomocnik spółki. To obowiązek członka zarządu lub innej osoby znającej najlepiej specyfikę dokumentowanych transakcji – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Wniosek o interpretację złożyła spółka. W planach miała transakcje z podmiotami powiązanymi, co wiąże się z koniecznością sporządzania dokumentacji zgodnie z przepisami o cenach transferowych. Aby wywiązać się właściwie z tego obowiązku, firma zamierzała zatrudnić specjalistę, np. głównego księgowego. Miał on być odpowiedzialny m.in. za terminowe złożenie w urzędzie skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy o CIT. W tym celu spółka chciała mu udzielić pełnomocnictwa szczególnego na urzędowym formularzu PPS-1.
Spółka twierdziła, że pełnomocnik może złożyć takie oświadczenie. Zwróciła uwagę, że pełnomocnik może skutecznie składać fiskusowi różne oświadczenia podatkowe, w tym o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem na PIT-37 lub PIT-36, o opodatkowaniu działalności gospodarczej podatkiem liniowym czy rezygnacji ze zwolnienia dla podatników VAT rozpoczynających działalność. Nie ma więc przeszkód, aby pełnomocnik podpisał oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał inaczej. Zauważył, że dokumentacja cen transferowych ma na celu wykazanie, że transakcje z podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych. Co więcej, ustawodawca nieprzypadkowo mówi o oświadczeniu, a nie informacji dotyczącej dokumentacji podatkowej. Oświadczenie złożone przez podatnika – jako akt wiedzy i woli – jest potwierdzeniem rynkowości transakcji.
To – zdaniem dyrektora KIS – oznacza, że nie może go złożyć pełnomocnik, tylko osoba z wewnątrz spółki, która najlepiej zna jej specyfikę, np. członek zarządu. W sprawie nie można stosować przepisów o pełnomocnictwie szczególnym (art. 138e ordynacji podatkowej). Są one zamieszczone w dziale IV „Postępowanie podatkowe”, a więc dotyczą udzielania pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym.
Więcej czasu na obowiązki sprawozdawcze
Zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy o CIT oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych zasadniczo należy złożyć najpóźniej wraz z rocznym zeznaniem podatkowym (w tym przypadku 31 marca). Podatnicy w latach 2018–2019 mogą to jednak robić aż do końca września zgodnie z obowiązującym już rozporządzeniem ministra finansów z 14 marca br. (Dz.U. z 2018 r. poz. 555). W konsultacjach publicznych jest obecnie projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT, który wydłuży ten termin do końca września już na stałe.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 sierpnia 2018 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.296.2018.1.AZ.