statystyki

Jak rozliczyć sprzedaż oraz zakup usług ochrony i dozoru mienia?

autor: Marcin Szymankiewicz16.07.2018, 09:06; Aktualizacja: 16.07.2018, 09:40
Świadczenie na rzecz przedsiębiorcy przedmiotowych usług ochrony i dozoru mienia (zakładu produkcyjnego znajdującego się w województwie śląskim) podlega opodatkowaniu VAT

Świadczenie na rzecz przedsiębiorcy przedmiotowych usług ochrony i dozoru mienia (zakładu produkcyjnego znajdującego się w województwie śląskim) podlega opodatkowaniu VATźródło: ShutterStock

Y spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) jest agencją ochrony działającą od 2007 r. Firma nie posiada statusu małego podatnika VAT i CIT, a VAT i zaliczki na CIT rozlicza za okresy miesięczne. Rokiem podatkowym agencji jest okres od 1 września do 31 sierpnia. Agencja 17 lipca 2018 r. podpisze z przedsiębiorcą umowę o świadczenie usług ochrony i dozoru mienia dotyczącą zakładu produkcyjnego przedsiębiorcy znajdującego się w województwie śląskim. Kontrahent, który jest osobą fizyczną (podatnik VAT czynny), zajmuje się produkcją naczyń z plastiku (talerze, kubki, sztućce). Podatek dochodowy rozlicza na zasadach podatku liniowego, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. VAT i zaliczki na PIT rozlicza za okresy miesięczne.

Świadczenie na rzecz przedsiębiorcy przedmiotowych usług ochrony i dozoru mienia (zakładu produkcyjnego znajdującego się w województwie śląskim) podlega opodatkowaniu VAT – zob. art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 28a i art. 28b ustawy o VAT. Zasadą jest, iż w przypadku świadczenia usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ich wykonania stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. Reguła ta nie znajduje jednak zastosowania do ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego m.in. w przypadku usług ochrony i dozoru mienia. Stosownie bowiem do art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b tiret czwarty ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu świadczenia usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia – z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług. Uwaga! W przypadku gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT (tj. m.in. w przypadku usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia nie później niż upływem terminu płatności), a w przypadku gdy nie określono takiego terminu, z chwilą upływu terminu płatności (zob. art. 19a ust. 7 ustawy o VAT). Zatem na podatników świadczących usługi ochrony i dozoru mienia nałożono obowiązek wystawienia faktury nie później niż z upływem terminu płatności. Oznacza to, że w sytuacji gdy strony transakcji ustalą termin płatności i będzie on liczony od daty wystawienia faktury przez sprzedawcę lub daty otrzymania faktury przez kontrahenta oraz w przypadku zawarcia w treści faktury informacji o okresie, którego faktura dotyczy, obowiązek podatkowy powstanie zawsze z chwilą wystawienia faktury przez podatnika. W analizowanej sprawie obowiązek podatkowy od usług ochrony i dozoru mienia za sierpień 2018 r. powstanie z chwilą wystawienia faktury, tj. 8 sierpnia 2018 r.

Wykonanie usługi oraz ewentualne wcześniejsze otrzymanie zaliczki/zapłaty (zob. art. 19 ust. 8 ustawy o VAT) nie mają znaczenia dla ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT od tych usług. Ustalenie momentu wykonania usługi nie ma jednak znaczenia dla prawidłowego wystawienia faktury, gdyż powinna ona zawierać m.in. datę wykonania usługi (zob. art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedmiotowa usługa ochrony i dozoru mienia przewiduje miesięczne okresy rozliczeniowe, a zatem stosownie do art. 19a ust. 3 ustawy o VAT, należy ją uznawać za wykonaną z upływem każdego miesiąca. Na fakturze za sierpień 2018 r. jako datę wykonania sługi należy wskazać 31 sierpnia 2018 r. Należy tutaj dodać, iż w analizowanej sprawie wystawienie faktury dokumentującej te usługi 8 sierpnia 2018 r. było prawidłowe.

Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika (zob. art. 29a ust. 1 ustawy o VAT). Podstawa opodatkowania obejmuje m.in. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku (zob. art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż zgodnie z umową agencji ochrony przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200 zł netto. Zatem podstawa opodatkowania tych usług za sierpień 218 r. będzie ustalona przez strony kwota netto, tj. 200 zł.


Pozostało 72% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane