statystyki

Jak rozliczyć sprzedaż oraz zakup usług ochrony i dozoru mienia?

autor: Marcin Szymankiewicz16.07.2018, 09:06; Aktualizacja: 16.07.2018, 09:40
Świadczenie na rzecz przedsiębiorcy przedmiotowych usług ochrony i dozoru mienia (zakładu produkcyjnego znajdującego się w województwie śląskim) podlega opodatkowaniu VAT

Świadczenie na rzecz przedsiębiorcy przedmiotowych usług ochrony i dozoru mienia (zakładu produkcyjnego znajdującego się w województwie śląskim) podlega opodatkowaniu VATźródło: ShutterStock

Y spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) jest agencją ochrony działającą od 2007 r. Firma nie posiada statusu małego podatnika VAT i CIT, a VAT i zaliczki na CIT rozlicza za okresy miesięczne. Rokiem podatkowym agencji jest okres od 1 września do 31 sierpnia. Agencja 17 lipca 2018 r. podpisze z przedsiębiorcą umowę o świadczenie usług ochrony i dozoru mienia dotyczącą zakładu produkcyjnego przedsiębiorcy znajdującego się w województwie śląskim. Kontrahent, który jest osobą fizyczną (podatnik VAT czynny), zajmuje się produkcją naczyń z plastiku (talerze, kubki, sztućce). Podatek dochodowy rozlicza na zasadach podatku liniowego, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. VAT i zaliczki na PIT rozlicza za okresy miesięczne.

Świadczenie na rzecz przedsiębiorcy przedmiotowych usług ochrony i dozoru mienia (zakładu produkcyjnego znajdującego się w województwie śląskim) podlega opodatkowaniu VAT – zob. art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 28a i art. 28b ustawy o VAT. Zasadą jest, iż w przypadku świadczenia usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ich wykonania stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. Reguła ta nie znajduje jednak zastosowania do ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego m.in. w przypadku usług ochrony i dozoru mienia. Stosownie bowiem do art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b tiret czwarty ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu świadczenia usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia – z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług. Uwaga! W przypadku gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT (tj. m.in. w przypadku usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia nie później niż upływem terminu płatności), a w przypadku gdy nie określono takiego terminu, z chwilą upływu terminu płatności (zob. art. 19a ust. 7 ustawy o VAT). Zatem na podatników świadczących usługi ochrony i dozoru mienia nałożono obowiązek wystawienia faktury nie później niż z upływem terminu płatności. Oznacza to, że w sytuacji gdy strony transakcji ustalą termin płatności i będzie on liczony od daty wystawienia faktury przez sprzedawcę lub daty otrzymania faktury przez kontrahenta oraz w przypadku zawarcia w treści faktury informacji o okresie, którego faktura dotyczy, obowiązek podatkowy powstanie zawsze z chwilą wystawienia faktury przez podatnika. W analizowanej sprawie obowiązek podatkowy od usług ochrony i dozoru mienia za sierpień 2018 r. powstanie z chwilą wystawienia faktury, tj. 8 sierpnia 2018 r.

Wykonanie usługi oraz ewentualne wcześniejsze otrzymanie zaliczki/zapłaty (zob. art. 19 ust. 8 ustawy o VAT) nie mają znaczenia dla ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT od tych usług. Ustalenie momentu wykonania usługi nie ma jednak znaczenia dla prawidłowego wystawienia faktury, gdyż powinna ona zawierać m.in. datę wykonania usługi (zob. art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedmiotowa usługa ochrony i dozoru mienia przewiduje miesięczne okresy rozliczeniowe, a zatem stosownie do art. 19a ust. 3 ustawy o VAT, należy ją uznawać za wykonaną z upływem każdego miesiąca. Na fakturze za sierpień 2018 r. jako datę wykonania sługi należy wskazać 31 sierpnia 2018 r. Należy tutaj dodać, iż w analizowanej sprawie wystawienie faktury dokumentującej te usługi 8 sierpnia 2018 r. było prawidłowe.

Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika (zob. art. 29a ust. 1 ustawy o VAT). Podstawa opodatkowania obejmuje m.in. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku (zob. art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż zgodnie z umową agencji ochrony przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200 zł netto. Zatem podstawa opodatkowania tych usług za sierpień 218 r. będzie ustalona przez strony kwota netto, tj. 200 zł.


Pozostało jeszcze 72% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane