Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, w którym zapewnia podatników, że jeszcze w rozliczeniu za 2008 rok podatnicy będą mogli złożyć PIT-37 drogą elektroniczną bez konieczności podpisywania go bezpiecznym podpisem kwalifikowanym.

Zapowiadane ułatwienia w składaniu zeznań rocznych PIT-37 za rok 2008 powiązane są ze zmianami w Ordynacji podatkowej. Ministerstwo Finansów przewiduje wejście w życie tych zmian na przełomie marca i kwietnia. W tym również terminie udostępniony zostanie formularz interaktywny PIT-37, który umożliwi złożenie zeznania bez koniczności opatrywania go bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Składane zeznanie roczne będzie weryfikowane pod względem poprawności rachunkowej. Podpis zapewniający autentyczność zeznania oparty będzie na następujących cechach informacyjnych podatnika składającego zeznanie: NIP, imię (pierwsze), nazwisko, numer PESEL (jeśli podatnik posiada ten numer), data urodzenia, kwota przychodu z zeznania lub rozliczenia rocznego za rok 2007.

System informatyczny Ministerstwa Finansów, przyjmując zeznanie wygeneruje podatnikowi numer referencyjny. Będzie on wykorzystywany do pobrania urzędowego poświadczenia odbioru, które będzie potwierdzeniem wywiązania się z obowiązku złożenia zeznania. Przygotowane rozwiązanie zapewni integralność złożonych danych, będzie również dokumentować datę złożenia zeznania rocznego.

Resort finansów jednocześnie stwierdza, że dotychczas stosowane metody składania zeznania rocznego PIT-37 (dokumenty papierowe oraz zeznania elektroniczne opatrzone bezpiecznym podpisem kwalifikowanym) zostaną zachowane.

Przypomnijmy, że Ministerstwo Finansów już wcześniej zapowiadało, że od 1 marca podatnicy będą mieli możliwość przesyłania PIT-37 bez e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem.