INTERPELACJA

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską wyjaśniło wątpliwości związane z planami rezygnacji z posiadania bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego przy składaniu zeznań PIT-37 za 2008 rok.

W odpowiedzi na interpelację (nr 7539) resort wyjaśnił, że autentyczność przesłanych dokumentów będzie weryfikowana za pomocą sześciu informacji: imienia, nazwiska, daty urodzenia podatnika, numerów NIP i PESEL oraz kwoty osiągniętego przychodu w 2007 roku. System informacyjny Ministerstwa Finansów przyjmując zlecenie wygeneruje podatnikowi numer referencyjny. Będzie on wykorzystywany do pobrania urzędowego poświadczenia odbioru, które zapewni integralność złożonych danych i będzie dokumentować datę złożenia zeznania rocznego. Projekt rozporządzenia zakładający takie rozwiązanie MF opublikowało w tym tygodniu.

Resort poinformował, że wprowadzenie przepisów przewidujących możliwość składania zeznań rocznych PIT-37 w wersji elektronicznej przez szerokie grono podatników nie będzie wymagało angażowania dodatkowych zasobów kadrowych. Przeciwnie, spowoduje oszczędność czasu i pracy w urzędach skarbowych.

Podatnicy posiadający już bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny zakupiony na potrzeby złożenia zeznania nie mogą liczyć na zwrot kosztów zakupu. Jak wskazało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację, e-podpis służy nie tylko do kontaktów z administracją publiczną, ale również do kontaktów z innymi podmiotami. Wprowadzane zmiany w zakresie likwidacji wymogu e-podpisu skierowane są do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Resort podkreślił, że w tej grupie podatników PIT bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny posiada znikoma liczba osób.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało również, że podejmie akcję informacyjną, której celem będzie zlikwidowanie wątpliwości w zakresie składania przez internet zeznań PIT-37 za 2008 rok.

0,056 proc. osób fizycznych, w tym przedsiębiorców, skorzystało z rozliczenia podatku za 2007 rok przez internet