Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej opublikowany przez Ministerstwo Finansów uprości składanie deklaracji i zeznań podatkowych drogą elektroniczną. Resort zamierza bowiem od 1 marca zlikwidować wymóg powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej. Wymóg ten rodzi obecnie wiele problemów.

Na przykład podatnicy, którym kończy się ważność certyfikatu do e-podpisu, mogą stracić nawet na miesiąc prawo do przesyłania e-deklaracji. Po przedłużeniu ważności certyfikatu podatnik musi bowiem od nowa przejść procedurę rejestracji w systemie e-Dekla- racje, a zatem ponownie złożyć zawiadomienie ZAW-E1 oraz ZAW-E2. Taka procedura jest niezrozumiała nie tylko dla podatników, lecz także dla ekspertów.

Spełnienie wymogów

Obecnie podatnik, który chce przesyłać deklaracje i zeznania podatkowe, musi spełnić dwa warunki. Po pierwsze, musi kupić bezpieczny e-podpis z kwalifikowanym certyfikatem. Tylko taki rodzaj e-podpisu upoważnia do podpisywania e-deklaracji i jest obecnie traktowany na równi z podpisem własnoręcznym. Po drugie, aby przesyłać e-deklaracje, podatnik musi przejść procedurę rejestracyjną w urzędzie skarbowym, czyli złożyć zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego na formularzu ZAW-E1, a następnie drogą elektroniczną zawiadomić o osobach upoważnionych do składania e-deklaracji w jego imieniu (formularz ZAW-E2). Jeśli podatnik nie chce nikogo upoważniać, musi ponownie wpisać swoje dane. Po wejściu w życie nowelizacji Ordynacji podatkowej, której projekt właśnie ogłosiło Ministerstwo Finansów, wymóg zawiadomienia urzędu o chęci składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną zostanie zlikwidowany. Podatnicy nie będą musieli już składać formularzy ZAW-E1 i ZAW-E2. Jeśli jednak będą chcieli ustanowić pełnomocnika, będą mogli to zrobić w formie elektronicznej.