Projekty zmian dotyczące budowy podatkowego systemu 3xP: przejrzystego, prostego i przyjaznego, powinny zostać pokazane jesienią tego roku - powiedział PAP w środę wiceminister finansów Paweł Gruza.

Gruza, pytany przez PAP, kiedy będą gotowe projekty zmian związane z realizacją systemu 3xP, powiedział PAP, że resort finansów podejmuje "nieustający wysiłek odnajdywania elementów, które stanowią o (...) nadmiernie biurokratycznym sposobie rozliczania naszych podatków".

"Ja w tym momencie ogłaszam konsultacje dotyczące VAT-u. Toczą się u nas wewnętrzne prace, pytamy środowisko poprzez konsultacje. Powstał zespół parlamentarny senatora Grzegorza Czeleja, który także będzie pracował nad tymi zagadnieniami. Wydaje mi się, że mamy odpowiednią atmosferę i determinację, żeby te nadmiarowe, nadbiurokratyczne często regulacje w naszych przepisach po prostu wyeliminować" - powiedział.

"Jestem optymistą, myślę że na jesieni będziemy już mieli skonkretyzowane rzeczy, z którymi będziemy wychodzić do konsultacji" - uważa Gruza. Dodał, że wtedy powinny być pokazane projekty zmian.

Pytany był także przez PAP o nową koncepcję definiowania stawek VAT; zgodnie z zapowiedziami MF resort finansów chce zmniejszyć liczbę pozycji w załącznikach VAT zwiększając przy tym liczbę towarów opodatkowanych niższymi stawkami. Dzięki temu uproszczony zostałby sposób przypisywania stawek VAT do towarów, produktów i usług.

"Zestaw stawek jest w opracowaniu, jest szlifowany. Nie wiem, czy wakacje są najszczęśliwszym momentem, aby tak ważny projekt, oczekiwany przez przedsiębiorców dyskutować. Ale możliwie szybko także będzie ogłoszony" - powiedział wiceminister.

W połowie czerwca br. resort finansów poinformował, że pracuje nad zmianami, których celem jest ograniczenie biurokracji, niższe obciążenia dla biznesu i inwestycji, bardziej przyjazne przepisy, wzrost bezpieczeństwa podatników. Ministerstwo zapowiedziało stworzenie systemu 3xP: przejrzystego, prostego i przyjaznego.

Wskazano cztery obszary uproszczeń podatkowych, nad którymi pracuje MF.

Pierwszy dotyczy zmniejszenia biurokratycznych obowiązków podatkowych. Wskazano tu m.in. usługę Twój e-PIT, dzięki której obowiązek rozliczenia PIT od 2019 r. przejdzie na administrację skarbową. MF przewiduje również rezygnację z deklaracji VAT od 2019 r., odbiurokratyzowanie obowiązków sprawozdawczych w samorządach czy ujednolicenie formularzy w podatkach lokalnych. MF chce też umożliwić podatnikom dokonującym wielu jednorodnych czynności cywilnoprawnych składanie zbiorczej deklaracji PCC za cały miesiąc w miejsce wielu deklaracji składanych do tej pory od poszczególnych czynności (np. w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność kupna-sprzedaży).

Drugi wskazany przez MF obszar zmian dotyczy obniżenia opodatkowania dla biznesu i inwestycji. Poinformowano o planie obniżenia do 9 proc. stawki podatku CIT, która miałaby objąć małe firmy, stanowiące grupę ok. 90 proc. wszystkich podatników CIT. Zaproponowano podwyższenie z 20 tys. euro do 150 tys. zł limitu wartości samochodu osobowego, do którego odpisy amortyzacyjne są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Zrównany miałby zostać limit odpisów amortyzacyjnych samochodów osobowych z kosztami ich leasingu operacyjnego.

Ministerstwo zapowiedziało też ulgę tzw. Innovation Box, dzięki której miałoby wzrosnąć zatrudnienie w obszarze B+R w firmach. Ulga miałaby polegać na preferencyjnym opodatkowaniu (np. obniżoną stawką podatkową) kwalifikowanego dochodu wyodrębnionego z całości dochodu podatnika, uzyskiwanego ze składników własności intelektualnej chronionych przez m.in. patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy prawo autorskie.

Wprowadzone ma być rozwiązanie pozwalające na jednorazowe rozliczenie całości poniesionej straty, jeżeli nie przekracza ona 5 mln zł w jednym roku podatkowym. Planowane jest też zwolnienie - pod pewnymi warunkami - z podatku od spadków i darowizn nabycia przedsiębiorstw jednoosobowych w związku ze śmiercią przedsiębiorcy. Ponadto wzrosnąć ma próg "małego podatnika" w PIT i CIT do 2 mln euro rocznej wartości sprzedaży.

Trzeci obszar zmian, nad którymi pracuje MF dotyczy prostszych i przyjaźniejszych przepisów. Do zmian w tym zakresie zaliczono m.in. zbudowanie nowej matrycy stawek VAT. Planowane są zmiany dotyczące odpłatnego zbycia odziedziczonej nieruchomości. MF chce wydłużyć do 3 lat (z 2 lat) okres, w jakim ma nastąpić wydatkowanie na nabycie – również to ostateczne – własności innego mieszkania czy domu w celu skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. Zmiany mają też objąć system interpretacji ogólnych.

Czwarty obszar zmian dotyczy bezpieczeństwa podatników i obejmuje regulacje w nowej Ordynacji podatkowej. Zdaniem resortu finansów zapewni szerszą ochronę podatnika i zmieni relację na linii fiskus – podatnik.