Wspólnik, który przejął nieruchomości likwidowanej spółki, nie odpisze podatku naliczonego, nawet jeśli otrzymał fakturę. A likwidowana spółka musi daninę odprowadzić – orzekł NSA.Chodziło o podatniczkę, która wraz z drugim wspólnikiem postanowiła rozwiązać spółkę jawną bez – jak podkreśliła – przeprowadzania likwidacji. Zasadniczo art. 14 ustawy o VAT zmusza do zapłaty podatku od towarów, które pozostają w zlikwidowanej spółce jawnej.