Zmiany wynikają z ostatniej nowelizacji ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

W ocenie ekspertów zmiana ma bardzo istotne znaczenie. Szczególnie, że w związku z coraz bardziej odczuwalnym załamaniem gospodarczym rośnie znaczenie wszelkich rozwiązań pozwalających na osiągnięcie oszczędności.

Skład konsygnacyjny

Jak wyjaśnia Marcin Grzelecki, prawnik, aplikant radcowski z Kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy, magazyny (składy) konsygnacyjne wykorzystywane są przez wielu producentów, w szczególności w branżach, gdzie terminowość i stały dostęp do części ma kluczowe znaczenie. W magazynie zlokalizowanym w pobliżu producenta przechowywane są zapasy komponentów, do których ma on dostęp w dowolnym czasie.

Jak wyjaśnia ekspert, za magazyn taki może być uznane wyodrębnione miejsce do przechowywania towarów, które są przemieszczane przez zagranicznego podatnika dla prowadzącego magazyn konsygnacyjny. Chodzi o podatnika, który przechowuje w takim magazynie towary i je pobiera.

- W sytuacji, gdy dostawcą towarów był podmiot z innego państwa UE nieposiadający siedziby na terenie Polski, do końca listopada 2008 r. musiał się zarejestrować w kraju na potrzeby VAT - mówi Marcin Grzelecki.

W sytuacji przemieszczenia towaru do polskiego magazynu z innego kraju UE dostawca musiał rozpoznać w Polsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, zaś po pobraniu towaru z magazynu przez producenta - dostawę towarów. Nasz rozmówca przypomina, że w zakresie obu transakcji zagraniczny dostawca musiał wystawić fakturę, rozliczyć podatek i złożyć deklarację miesięczną VAT-7.

Korzyści dla przedsiębiorcy

Elżbieta Choina-Łucjan, doradca podatkowy, menedżer w krakowskim biurze Ernst & Young, uproszczenie rozliczeń VAT dotyczących magazynu konsygnacyjnego prowadzonego w Polsce uważa za jedno z ciekawszych rozwiązań wprowadzonych ostatnią nowelizacją.

- Korzyści biznesowe z wdrożenia takiej struktury zakupów znane były polskim firmom już od dawna, szczególnie w branży samochodowej - tłumaczy ekspert.

Wynikało to głównie z ograniczenia kosztów magazynowania towarów. Elżbieta Choina-Łucjan zauważa jednak, że ze względu na obowiązek rejestracji zagranicznego dostawcy dla celów VAT w Polsce nie wszystkie firmy decydowały się na jej zastosowanie.