Wspólnicy zapłacą podatek od zysków niepodzielonych wypracowanych przed 2015 r., jeśli do przekształcenia spółki kapitałowej w osobową doszło po tej dacie – wynika z wyroku NSA.

Sąd kasacyjny uznał, że bez znaczenia jest, kiedy zysk został wypracowany. Liczy się wyłącznie data przekształcenia spółki. – Jeśli miało to miejsce po nowelizacji przepisów o PIT i CIT, to podatek jest należny – wyjaśniła sędzia Agnieszka Krawczyk.
Spór z fiskusem toczyła spółka z o.o., która chciała się przekształcić w spółkę komandytową. Do przekształcenia miało dojść po 1 stycznia 2015 r. a więc już po wejściu w życie zmiany przepisów dotyczących opodatkowania zysków niepodzielonych. Wynika z nich, że w razie przekształcenia spółki kapitałowej w osobową wspólnicy muszą płacić podatek od zysków, które trafiły na kapitał zapasowy lub rezerwowy spółek.
Przed 2009 r. zyski niepodzielone w ogóle nie podlegały opodatkowaniu. Po tej dacie podatnicy spierali się z fiskusem o to, czy takim zyskiem jest również ten, który trafia na kapitał zapasowy lub rezerwowy. Sądy uznały, że nie i że podatku płacić nie trzeba. Sytuacja zmieniła się od 2015 r. Sejm doprecyzował wówczas, że zyskiem niepodzielonym jest także ten, który jest przekazany na kapitał rezerwowy lub zapasowy.
Problem polegał na tym, że na kapitale zapasowym lub rezerwowym przekształcanej spółki znajdowałyby się różne zyski: wypracowane po 2015 r. oraz wcześniej, w tym także przed 2009 r. Spółka uważała, że wspólnicy powinni zapłacić podatek dochodowy tylko od tej części zysków niepodzielonych, które zostały wypracowane po 2015 r. Reszta starego zysku nie powinna być opodatkowana.
Fiskus się z tym nie zgodził. Uznał, że znowelizowane przepisy obejmują wszystkie zyski wypracowane przez spółkę, niewypłacone wspólnikom przed datą przekształcenia. Jeśli spółka kapitałowa wygenerowała zysk i go nie podzieliła, to podatek trzeba zapłacić, bez względu na to, kiedy zysk został osiągnięty. Wystarczy, aby do przekształcenia spółki doszło w dacie obowiązywania nowych przepisów.
WSA w Krakowie stanął po stronie spółki. Stwierdził, że zyski osiągnięte przed 1 stycznia 2015 r. nie powinny być opodatkowane na moment przekształcenia spółki. Nie można ich traktować jako niepodzielone w świetle obowiązujących wówczas przepisów – orzekł WSA.
Nie zgodził się z tym Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Krawczyk wyjaśniła, że decydujące jest istnienie zysków niepodzielonych na kapitale zapasowym lub rezerwowym spółki w momencie jej przekształcenia. Nie jest natomiast istotne, z jakich lat one pochodzą.
Wyrok NSA w Warszawie z 6 czerwca 2018 r., sygn. akt II FSK 1197/16, II FSK2162/16.