Pytanie zadał mężczyzna, który w 2016 r. sprzedał nieruchomość. Powinien był zapłacić PIT, ale w urzędzie skarbowym zadeklarował, że skorzysta z ulgi mieszkaniowej. Zobowiązał się więc, że w ciągu dwóch lat wyda pieniądze ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. Zamierzał bowiem kupić na licytacji komorniczej inną nieruchomość.
Mężczyzna sądził jednak, że spełni warunki do skorzystania z ulgi już z chwilą, gdy wpłaci pieniądze na rachunek depozytowy.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie miał jednak wątpliwości, że stanie się to dopiero z chwilą, gdy uprawomocni się postanowienie o przysądzeniu własności. Jeśli więc nie stanie się to do końca 2018 r., prawo do korzystania z preferencji wygaśnie.
Nie wystarczy samo złożenie pieniędzy na rachunek depozytowy, ponieważ mężczyzna nie będzie jeszcze właścicielem nowej nieruchomości – stwierdził dyrektor KIS.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 czerwca 2018 r., nr 0115-KDIT2-1.4011.154.2018.1.MS