MF analizuje zwolnienie aktywów PPK zarządzanych przez ubezpieczycieli z podatku bankowego - powiedziała Katarzyna Przewalska, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów. Dodała jednak, że resort sceptycznie podchodzi do jakichkolwiek zwolnień z tego podatku.

"W piątek trafił do nas wniosek Polskiej Izby Ubezpieczeń o zwolnienie aktywów PPK z podatku od instytucji finansów i obecnie trwają analizy" - powiedziała podczas debaty Przewalska.

"Jest to problem fundamentalny, bo dostajemy dużo wniosków o zwolnienie z tego podatku, a chcielibyśmy zachować status quo, więc wymaga to rozległych analiz" - dodał.

Projekt ustawy o PPK przewiduje limit kosztów za zarządzanie w umowach PPK na poziomie 0,6 proc. wartości zgromadzonych aktywów (0,5 proc. opłaty stałej i 0,1 proc. opłaty zmiennej). Stawka podatku od niektórych instytucji finansowych wynosi ok. 0,44 proc. rocznie.