Odsetki od kredytu na nabycie nieruchomości, w której w przyszłości będzie prowadzona firma, można rozliczyć w kosztach działalności gospodarczej – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o podatniczkę, która kupiła od dewelopera lokal usługowy. Inwestycję częściowo sfinansowała z kredytu hipotecznego, który obciążył nieruchomość. Zamierzała prowadzić w niej działalność gospodarczą. Planowała, że po zarejestrowaniu się jako przedsiębiorca przekaże lokal do majątku firmy i zacznie go amortyzować.
Chciała się tylko upewnić, czy kosztem będą także comiesięczne odsetki od kredytu, który zaciągnęła jeszcze jako osoba prywatna.
Dyrektor KIS to potwierdził. Uznał, że nie można odmówić prawa do zaliczenia w koszty zapłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego przez podatnika w sytuacji, gdy lokal najpierw trafił do majątku osobistego podatnika, a następnie został przeznaczony do działalności gospodarczej.
Organ wyjaśnił, że wartością początkową nieruchomości wprowadzonej do ewidencji środków trwałych jest kwota należna sprzedającemu, powiększona o koszty związane z zakupem, w tym o odsetki naliczone i zapłacone za okres do przyjęcia środka trwałego do ewidencji. Istotne jest, czy spłata kredytu dotyczy składnika majątku nabytego do majątku przedsiębiorstwa bądź – mimo że nabytego do majątku osobistego przedsiębiorcy – to wykorzystanego na potrzeby firmy.
Dyrektor KIS zastrzegł, że zaliczenie odsetek do kosztów będzie możliwe dopiero po przekazaniu nieruchomości do firmy i jej ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 maja 2018 r., sygn. 0112-KDIL3-3.4011.148.2018.1.AK