Jest już niemal przesądzone, że dziedziczący przedsiębiorstwo nie będą musieli czekać aż pięciu lat z jego zbyciem, by nie utracić zwolnienia z podatku od spadku. Wystarczyć mają dwa lata.
Chodzi o nowe zwolnienie adresowane do osób niespokrewnionych ze spadkodawcą. Będą one mogły dziedziczyć jednoosobowe firmy bez konsekwencji w podatku od spadków i darowizn (szczegółowo pisaliśmy o tym w artykule „Nie tylko najbliżsi odziedziczą firmę bez podatku”, DGP nr 69/2018). Specjalną preferencję przewiduje projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym, który jest na ostatniej prostej w Sejmie (czeka na trzecie czytanie).
Początkowo z projektu wynikało, że zwolnienie będzie przysługiwało m.in. pod warunkiem prowadzenia odziedziczonego przedsiębiorstwa przez nabywcę przez minimum 5 lat od dnia nabycia. Długość tego okresu od początku budziła zastrzeżenia posłów, nie tylko opozycji. Podnoszono, że spadkobiercy będą zmuszani do utrzymywania nierentownych firm z obawy przed koniecznością zapłaty wysokiego podatku od spadku.
Ostatecznie, w efekcie poprawek zgłoszonych przez klub PiS, okres ten ma zostać skrócony do dwóch lat. Propozycja ta została uzgodniona ze stroną rządową i rekomendowana przez sejmową Komisję Nadzwyczajną do Spraw Deregulacji. W praktyce oznacza to, że złagodzenie warunku zwolnienia jest już przesądzone.
Mariusz Haładyj, wiceminister przedsiębiorczości i technologii, wskazywał w Sejmie, że dwa lata to okres, w którym można już spokojnie przewidzieć koniunkturę i cykl życia firmy, a tym samym podjąć świadomą decyzję, czy przejąć przedsiębiorstwo. Zwracał również uwagę na to, że skrócony czas prowadzenia dziedziczonego przedsiębiorstwa pokrywa się z okresem samego zarządu sukcesyjnego, który maksymalnie ma trwać właśnie dwa lata.
Nowa ustawa i wprowadzane nią zwolnienie niczego nie zmieni w sytuacji osób najbliżej spokrewnionych ze spadkodawcą (chodzi o krewnych w linii prostej, np. rodziców, dzieci oraz rodzeństwo). W dalszym ciągu będą oni mogli dziedziczyć bez podatku przedsiębiorstwa na podstawie generalnego zwolnienia dla osób najbliższych, przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 644). Ma ono szeroki charakter i nie przewiduje żadnych dodatkowych warunków, w przypadku gdy dziedziczone jest przedsiębiorstwo.