Po raz kolejny sąd orzekł, że odsetki od należności wypłacanych z opóźnieniem są opodatkowane. I to bez względu na to, czy należność główna jest z PIT, czy z niego zwolniona.
Wczorajszy wyrok jest na razie nieprawomocny, bo zapadł przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że sąd kasacyjny utrzyma go w mocy. Wskazują na to liczne, najnowsze wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Uzasadniając wczorajszy wyrok, sędzia Agnieszka Wąsikowska wyjaśniła, że WSA nie mógł orzec inaczej, bo z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT jasno wynika, że zwolnione z podatku są tylko odszkodowania, czyli świadczenie główne, a nie odsetki za zwłokę.