W efekcie na jej rachunki została nałożona 72-godzinna blokada na podstawie obowiązującego od 30 kwietnia art. 119zv par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800). Ponieważ szef Krajowej Administracji Skarbowej ma prawo najpierw ją nałożyć, a dopiero wtedy powiadomienie trafia do podmiotu, spółka nie wiedziała o podejmowanych wobec niej działaniach.
W piątek główna księgowa spółki, pani Grażyna, nie mogła skutecznie zlecić płatności na rzecz kontrahenta. Zapracowana, mając jeszcze kilka spraw do załatwienia przed weekendem, m.in. przygotowanie pliku z poleceniami przelewów wynagrodzeń dla pracowników, po pierwszej nieudanej próbie uznała, że to zapewne jakieś przejściowe problemy techniczne, i nie wczytując się w informacje zamieszczone na stronie banku, wylogowała się z panelu obsługi klienta. Po pewnym czasie księgowa ponownie spróbowała wysłać przelew, jednak i tym razem skończyło się to niepowodzeniem. Uznała więc, że trzeba sytuację wyjaśnić. Okazało się, że rachunki spółki zostały zablokowane na polecenie organu podatkowego.