Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnie, czy fiskus może odmówić prawa do odliczenia VAT, jeśli przedsiębiorca błędnie opisał towar na fakturze.
Pytanie prejudycjalne w tej sprawie zadał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Chodziło o spółkę, której fiskus odmówił prawa do odliczenia podatku z faktur, na których błędnie podano rodzaj towarów. Urzędnicy uznali, że takie faktury nie spełniały wymogów określonych m.in. w art. 226 unijnej dyrektywy VAT i nie odzwierciedlały prawidłowo okoliczności transakcji.
Spółka jeszcze w trakcie postępowania podatkowego udzielała wyjaśnień i przedstawiała dokumenty źródłowe, które potwierdzały istnienie towarów wymienionych na fakturach oraz określały ich szczegółowe cechy. Organy podatkowe zaakceptowały te wyjaśnienia.
Co więcej, nie było mowy o oszustwie podatkowym, co podkreślił WSA kierując pytanie do TSUE. Mimo to urzędnicy odmówili spółce prawa do odliczenia VAT.
Unijny trybunał dwa lata temu w podobnej sprawie stwierdził, że organy podatkowe nie mogą ograniczać się do badania treści faktury i powinny brać pod uwagę wszystkie dodatkowe informacje, których dostarcza im podatnik (wyrok z 15 września 2016 r. w sprawie C-516/14). Pisaliśmy o tym szerzej w DGP 182/2016 „Urząd musi mieć jasność, kiedy usługa była świadczona”.
ORZECZNICTWO
Postanowienie WSA we Wrocławiu z 25 kwietnia 2018 r., sygn. akt I SA/Wr 257/18