Ministerstwo Finansów przedstawiło w końcu wytyczne, kiedy podatnikowi nie można odmówić prawa do odliczenia VAT. Ale nie skierowało ich do przedsiębiorców, tylko do aparatu skarbowego.
Wbrew wcześniejszym zapowiedziom dokument nie ma charakteru urzędowych objaśnień, które dawałyby podatnikom gwarancję ochrony.
Na listę przesłanek należytej staranności przedsiębiorcy czekali od wielu miesięcy. Wczoraj resort poinformował o ostatecznym zakończeniu prac prowadzonych z przedstawicielami społecznymi. Dokument ma tytuł: „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”.