Samorządy muszą scentralizować wszystkie rozliczenia za pięć lat wstecz. Nie wystarczy, że zrobią to w odniesieniu do inwestycji, z tytułu których chcą odzyskać podatek.
To sedno wczorajszego wyroku siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie miasta Włocławek (sygn. akt I FSK 1237/17). W przeciwieństwie do uchwały NSA wyrok poszerzonego składu nie wiąże innych składów sędziowskich. W praktyce jednak rzadko zapadają wyroki sprzeczne z orzeczeniem „siódemki”.
Nie na takie rozstrzygnięcie czekało 2,5 tys. samorządów i tysiące ich jednostek organizacyjnych. Sąd przyznał rację Ministerstwu Finansów, które tuż po korzystnym dla gmin wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE wydało komunikat informujący, że samorządy, które chcą odzyskać podatek za minione lata, nie mogą korygować rozliczeń wybiórczo. Muszą zrobić to całościowo za 5-letni okres nieobjęty jeszcze przedawnieniem i w odniesieniu do wszystkich jednostek organizacyjnych.