Jeśli pytający w opisie stanu faktycznego nie wymieni symbolu klasyfikacji statystycznej, nie ma co liczyć na odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Potwierdza to odmowne postanowienie dyrektora KIS z marca 2018 r. Z pytaniem wystąpiła spółka z branży budowlanej. Postanowiła ona zlecić podwykonawcy kompleksowe wykonanie instalacji przeciwpożarowej wraz z dostawą sprzętu.
Spółka chciała się upewnić, czy w tym przypadku będzie miało zastosowanie odwrotne obciążenie. Dlatego wystąpiła o interpretację indywidualną. Dyrektor KIS wezwał ją do uzupełnienia wniosku i podania pełnego symbolu PKWiU.