Podmioty powiązane, które sztucznie dzielą transakcje na kilka etapów, nie uzyskają już dla każdego z nich odrębnej interpretacji indywidualnej.
Wkrótce zostanie opublikowany projekt, który to zakłada. Wiceminister finansów Paweł Gruza zapowiedział to już w połowie marca br. w odpowiedzi na poselską interpelację nr 19 179. Tłumaczył, że resort chce stworzyć mechanizmy, które ograniczą „nieprawidłowości związane z nadużywaniem interpretacji indywidualnych, a także zmniejszą ich liczbę”.
Projekt ma być odpowiedzią Ministerstwa Finansów na nadużywanie obecnych reguł wydawania interpretacji.