Darowizna ze strony rodziców na rzecz dzieci jest zwolniona z podatku, pod warunkiem przekazania jej przelewem lub przekazem pocztowym.
~ Mam pytanko odnośnie darowizn. W 2005 roku w listopadzie dostałam darowiznę od rodziców w wysokości 9,6 tys. zł od każdego, pytanie brzmi: czy jeśli teraz dostanę od nich ok. 20 tys., to też będzie to zwolnione od podatku, skoro kwota tamtej darowizny nie była wyższa niż 9,6 i nie minęło jeszcze równo 5 lat? - pyta kati na internetowym forum gazetaprawna.pl
Obecnie, w przypadku, gdy dziecko otrzymuje darowiznę od rodziców, cała otrzymana kwota zwolniona jest z podatku od darowizn. Zwolnienie to przysługuje jednak tylko pod warunkiem, że darowizna pieniężna zostanie przekazana przez darczyńcę na konto obdarowanego w banku, SKOK-u lub też za pośrednictwem przekazu pocztowego. Po drugie, aby darowizna zwolniona była z podatku, obdarowany musi zawiadomić o jej otrzymaniu urząd skarbowy, składając formularz SD-Z2. Trzeba to zrobić w ciągu pół roku od otrzymania darowizny. Niedopełnienie chociażby jednego z tych warunków pozbawia podatnika zwolnienia.
W przypadku gdy nie możemy skorzystać ze zwolnienia dla najbliższej rodziny (np. gdy za późno złożymy zawiadomienie), zmuszeni jesteśmy zapłacić podatek i uwzględniać kwoty wolne od podatku od darowizn. Kwoty te określono w zależności od przynależności do odpowiedniej grupy podatkowej. Dla pierwszej grupy podatkowej, do której zaliczane są dzieci i ich rodzice, kwota ta wynosi 9637 zł. Co ważne, jest to zwolnienie, dla którego limit liczony jest w okresie pięciu lat. Czyli dla darowizn otrzymanych w 2009 roku uwzględnia się wszystkie kwoty otrzymane w okresie od roku 2005 poczynając.