Zwrot za dojazd członków rady nadzorczej na jej posiedzenia nie jest zwolniony z podatku. Nie jest też kosztem dla tego, kto go wypłaca – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytania w tej sprawie zadał bank. Pierwsza jego wątpliwość wiązała się z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT. Zwalnia on z podatku (do określonej wysokości) diety oraz inne należności za czas podróży. Przepis ten wyraźnie wskazuje zarówno na podróże służbowe pracownika, jak i podróże osób niebędących pracownikami. Bank uznał zatem, że mogą to być również dojazdy członków rady nadzorczej na posiedzenia tej rady.
Dyrektor KIS się z tym nie zgodził. Stwierdził, że co prawda w odniesieniu do osób niebędących pracownikami można mówić jedynie o podróży, a nie o podróży służbowej w rozumieniu kodeksu pracy, ale w obu przypadkach należy rozumieć to pojęcie identycznie. Chodzi o to, aby zagwarantować takie same prawa zarówno osobie będącej w podróży służbowej (pracownikowi), jak i osobie niebędącej pracownikiem, która odbywa podróż spełniającą te same cechy co podróż służbowa – wyjaśnił organ.
Uznał, że gdyby przyznać rację bankowi, to taka interpretacja stawiałaby w uprzywilejowanej pozycji osoby, które wykonują swoje zadania na innej podstawie niż umowa o pracę (bądź umowa o podobnym charakterze). A to z całą pewnością nie jest zgodne z zamiarem ustawodawcy – stwierdził dyrektor KIS.
Wyjaśnił, że zwrot za dojazd na posiedzenie rady nadzorczej jest dla jej członków przychodem z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 7 ustawy o PIT) i należy potrącić od niego zaliczkę na podatek.
W drugiej interpretacji dyrektor wytłumaczył, dlaczego zwrot za dojazdy nie jest kosztem dla spółki, która go wypłaca. Wskazał tu na art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o PIT. Z przepisu tego wynika bezwzględny nakaz wyłączenia z kosztów podatkowych wszelkich wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z jednym tylko wyjątkiem – wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.
Nie ma przy tym znaczenia, czy zwrot za dojazd miał lub mógł mieć wpływ na osiągnięcie przychodów przez spółkę. Nie jest to istotne, jeżeli wydatek z mocy ustawy jest wyłączony z kosztów – podkreślił dyrektor KIS.
Interpretacje dyrektora KIS z 23 marca 2018 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.39.2018.2.MM i 0111-KDIB2-2.4010.28.2018.2.MZA