Na zajęcie egzekucyjne można złożyć zażalenie. Ale poprzedzające je zajęcie zabezpieczające nie podlega zażaleniu – przypomniał Naczelny Sąd Administracyjny.
Chodziło o spółkę z o.o., której urząd skarbowy zajął rachunek bankowy. Miało to być zabezpieczeniem zobowiązania w VAT. Spółka złożyła wniosek o wypłatę pieniędzy, których – jak tłumaczyła – potrzebowała na cele związane z bieżącą działalnością gospodarczą. Taką możliwość daje art. 166a par. 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.).
Naczelnik odmówił jednak zwolnienia żądanej kwoty. Wyjaśnił, że suma, która jest na koncie, nie pokrywa w pełni należności objętej zabezpieczeniem, a spółka nie ma innego majątku.
Jednocześnie, wskutek własnej pomyłki, naczelnik pouczył spółkę, że w ciągu 7 dni może ona wnieść zażalenie na to postanowienie. Spółka tak zrobiła, a dyrektor izby skarbowej uchylił postanowienie.
Naczelnik wydał więc nowe, na mocy którego zwolnił część kwoty z zabezpieczenia. Tym razem jednak napisał w postanowieniu, że nie przysługuje na nie zażalenie. Mimo tego spółka znów je wniosła. Uważała, że naczelnik wprowadza ją w błąd co do braku możliwości zaskarżenia, skoro wcześniej takie zażalenie dopuścił.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził jednak, że postanowienia dotyczące zabezpieczenia są niezaskarżalne.
Tak samo orzekły WSA w Gliwicach i NSA. Sędzia NSA Jerzy Rypina wyjaśnił, że można złożyć zażalenie na postanowienia dotyczące zajęć egzekucyjnych, ale nie na postanowienia wydawane w ramach postępowania zabezpieczającego. Są one niezaskarżalne.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 20 marca 2018 r., sygn. akt II FSK 731/16.