Gdy dochodzi do nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości, to podstawę opodatkowania można pomniejszyć o wartość hipoteki przypadającej na nabywany udział – wyjaśnił dyrektor KIS.Z pytaniem wystąpiła właścicielka połowy mieszkania obciążonego kredytem hipotecznym. Współwłasność ta miała zostać zniesiona na jej rzecz nieodpłatnie, czyli bez spłat i dopłat. Podatniczka miała jednocześnie przejąć wszystkie obciążenia wynikające z umowy kredytu. Chciała się upewnić, że kwotę hipoteki może zaliczyć do długów i ciężarów, odliczanych od podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r., poz. 833, ze zm.).
Dyrektor KIS przyznał jej rację, ale nie zgodził się z podatniczką, że wartość mieszkania powinna być pomniejszona o całą kwotę wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. Wyjaśnił, że skoro wskutek nieodpłatnego zniesienia współwłasności podatniczka nabywa udział w połowie nieruchomości, to wartość przedmiotu nabycia można pomniejszyć tylko o połowę kwoty hipoteki.
Dyrektor KIS podkreślił przy tym, że przy ustalaniu podstawy opodatkowania nie należy brać pod uwagę wartości wierzytelności, którą zabezpiecza hipoteka, lecz kwotę samej hipoteki. To ona stanowi ciężar.
Organ potwierdził, że w opisanej sytuacji podatniczka nie będzie miała obowiązku składania zeznania podatkowego.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 marca 2018 r. nr 0111-KDIB4.4015.1.2018.2.BJ.