statystyki

Jak ustalić wynagrodzenie dla informatyka, aby stosować 50-proc. koszty autorskie

autor: Izabela Nowacka09.03.2018, 17:00
Grudniowa nowelizacja ustawy o PIT wprowadziła zmiany w zakresie prawa do stosowania 50-proc. kosztów uzyskania dla twórców.

Grudniowa nowelizacja ustawy o PIT wprowadziła zmiany w zakresie prawa do stosowania 50-proc. kosztów uzyskania dla twórców.źródło: ShutterStock

Zatrudniamy informatyków i grafika komputerowego. Do tej pory nie stosowaliśmy im podwyższonych kosztów autorskich. Teraz chcemy to zmienić. Pracownicy wykonują przede wszystkim prace twórcze, ale nie tylko. Czy można przynajmniej do części wynagrodzenia stosować koszty autorskie w wysokości 50 proc.? Czy w umowie o pracę trzeba zawrzeć postanowienie, że w wyniku pracy powstają utwory? Co w sytuacji, gdy pracownik zarabiający 6 tys. zł, z czego 80 proc. to honorarium za przeniesienie praw autorskich, pójdzie na urlop wypoczynkowy?

Osobom uzyskującym przychody ze stosunku pracy przysługuje co do zasady odliczenie jednej miesięcznej normy kosztów uzyskania przychodów ustalonej kwotowo, niezależnie od stanowiska, wymiaru czasu pracy czy rodzaju umowy o pracę (art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; dalej: ustawa o PIT). Jednak w odniesieniu do niektórych przychodów zastosowanie mają również koszty zryczałtowane, ale procentowe. Przysługują one m.in. z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami – w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód (art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT).

Zmiana od 1 stycznia 2018 r.

Grudniowa nowelizacja ustawy o PIT wprowadziła zmiany w zakresie prawa do stosowania 50-proc. kosztów uzyskania dla twórców. Po pierwsze został podwojony limit do 85 528 zł rocznie, co jest oczywiście korzystne. Po drugie (i tu nowe zastrzeżenie) nowelizacja wskazała dziedziny, w których poruszający się twórcy mają prawo do odliczenia wyższych kosztów w razie stworzenia utworu (dodany ust. 9b w art. 22). Tak więc 50-proc. koszty stosuje się do przychodów uzyskiwanych m.in. z tytułu działalności twórczej w zakresie programów komputerowych.

Stąd pracownik działu informatycznego, który stworzy dzieło (utwór) w tej dziedzinie pracy twórczej, może do przychodów uzyskanych z tego tytułu zastosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów. W przypadku grafików, którzy nie zostali wprost wymienieni w ustawie, sprawa nie jest do końca oczywista i na tym tle powstają wątpliwości. Jednak należy zwrócić uwagę, że nie zawód czy stanowisko uprawniają do kosztów autorskich, lecz efekt pracy w postaci utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zaliczający się do którejś z wymienionych działalności. Jeśli więc nie będzie to działalność z zakresu programów komputerowych, to zapewne prace grafików można przypisać do sztuk plastycznych, w zależności od tego, na czym ich praca polega i czym się zajmują.

Nowelizacja ustawy o PIT nie zmieniła podstawowej zasady, że autorskie koszty mogą być stosowane wyłącznie do przychodów uzyskanych z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami. Tyle że dodatkowo praca będąca przedmiotem prawa autorskiego musi się mieścić w ramach danej dziedziny, czego w poprzednim stanie prawnym nie było (odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z 1 lutego 2018 r. na zapytanie nr 6496 w sprawie ograniczenia możliwości odliczenia 50-proc. kosztów od przychodu tylko dla wybranych twórców).

Zarówno wcześniej, jak i teraz kwalifikowanie, czy wynagrodzenie (jego część) przysługuje za pracę chronioną prawem autorskim, należy do obowiązków płatnika. Jak uzasadniał WSA w Warszawie w wyroku z 17 marca 2015 r. (sygn. akt III SA/Wa 2134/14), w przypadku wykonywania prac twórczych i tworzenia utworów w ramach stosunku pracy konieczne jest wyodrębnienie części wynagrodzenia należnej m.in. za rozporządzenie autorskimi prawami majątkowymi do tego utworu. To z tytułu przyjęcia tego utworu i związanych z nim praw majątkowych pracodawca wypłaca należne wynagrodzenie (honorarium), a więc musi być określona wielkość tego wynagrodzenia. Określenie tej wielkości powinno być zawarte albo w umowie o pracę, albo w innych postanowieniach obowiązujących danego pracodawcę i jego pracowników, np. w regulaminie wynagradzania lub w innych jasno sprecyzowanych procedurach jego obliczania.


Pozostało 60% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Komentarze (1)

  • SG220(2018-03-28 12:14) Zgłoś naruszenie 10

    Czegoś tutaj nie rozumiem z tym wyliczaniem wolnego. Przecież interpretacje jasno mówią, że aby móc zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu nie można dzielić procentowo wynagrodzenia na część związaną z pracą twórczą i pozostałą część. A dokładnie coś takiego zastosowano przy wyliczaniu wynagrodzenia w czasie urlopu. Prosiłbym o rozjaśnienie.

    Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane