Termin na złożenie wniosku o wspólne rozliczenie jest nieprzywracalny, nawet gdy podatnik się pomylił i w terminie do 30 kwietnia wysłał do urzędu skarbowego inny dokument.Wyrok NSA dotyczy małżonków, którzy chcieli rozliczyć się wspólnie z podatku dochodowego, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o PIT. Warunkiem jest złożenie wspólnego zeznania do 30 kwietnia (art. 6 ust. 10 w związku z art. 45 ust. 1).
Żona nie zarobiła w roku podatkowym ani złotówki. Mąż natomiast miał dochody z pracy i z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.
Małżonkowie twierdzili, że złożyli wspólnie PIT-36, w którym były wykazane dochody z pracy. Oprócz tego mąż złożył PIT-38, rozliczając się z dochodów kapitałowych.
Przekonywali, że oba zeznania trafiły do urzędu skarbowego w terminie. Na potwierdzenie przedłożyli dwa dowody nadania przesyłek poleconych.
Naczelnik urzędu skarbowego stwierdził jednak, że nie dostał żadnego zeznania, z którego wynikałoby, że małżonkowie chcą się rozliczyć wspólnie. Otrzymał za to dwa razy identyczny PIT-38.
Podatnicy zaprzeczali. Twierdzili, że naczelnik urzędu kłamie i że zniszczył koperty, z których jednoznacznie wynikało, iż wysłane do niego zeznania były różne. Uważali, że skoro – jak twierdzi naczelnik – trafiła do niego dwa razy ta sama przesyłka, to powinien był ich o tym powiadomić, a nie wykorzystywać błąd podatnika.
Naczelnik przechowywał koperty w aktach sprawy. Na obu widniały dane podatnika i urzędu, a dodatkowo na jednej z nich znalazł się dopisek PIT-38. Druga była nieoznaczona.
W aktach był też inny dowód – złożone po terminie wspólne zeznanie PIT-36 wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu. W piśmie tym mąż napisał, że nie jest w stanie wyjaśnić, dlaczego omyłkowo wysłał PIT-38 zamiast PIT-36 i że prosi o niekaranie go za to uchybienie.
Naczelnik przypomniał, że termin na złożenie wniosku o wspólne opodatkowanie jest nieprzywracalny. Po jego upływie podatnik traci prawo do ulgi.
Podatnicy przegrali w sądach obu instancji. Zarówno WSA we Wrocławiu, jak i NSA orzekły na podstawie akt sprawy, że PIT-36 został złożony po terminie. Sądy podkreśliły, że samo potwierdzenie nadania przesyłek poleconych do urzędu skarbowego to za mało, by wykazać, że w jednej z nich znajdował się wniosek o wspólne rozliczenie.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 2 marca 2018 r., sygn. akt II FSK 461/16.