Składki społeczne i 1 proc.

Podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w rozliczeniu za 2008 rok powinni pamiętać o kilku nowych istotnych kwestiach związanych z rozliczeniem podatkowym. Według Macieja Greli, doradcy podatkowego w kancelarii Gide Loyrette Nouel, należy wskazać, że do rozliczenia za 2008 rok obowiązują nowe wersje formularzy podatkowych (w tym formularza PIT-28, dla którego opracowano kolejną, 14. wersję).

Warto wspomnieć, że ryczałtowcy uzyskali prawo uwzględnienia w swym rozliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne odprowadzanych w innych państwach członkowskich UE, Islandii, Norwegii i Szwajcarii.

- Ponadto w zakresie przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) wprowadzono możliwość uszczegółowienia celu darowizny (np. wskazania konkretnej osoby lub celu, który wesprze dana OPP) oraz możliwość przekazania OPP danych podatnika-darczyńcy - podpowiada Maciej Grela.

Ulgi u ryczałtowców

Podatnicy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą odliczać od przychodu składki na ubezpieczenie społeczne, a także ulgi, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o PIT. Według Moniki Ławnickiej, konsultanta w Accreo Taxand, ryczałtowcy mogą skorzystać z odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne, z ulgi na internet i odliczać darowizny (na zasadzie praw nabytych mogą też korzystać z ulgi odsetkowej). Należy przy tym pamiętać o warunkach oraz limitach odnoszących się do poszczególnych ulg.

Odliczenie od przychodu przysługuje, jeśli wymienione wydatki nie zostały odliczone od dochodów lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu na podstawie przepisów ustawy o PIT.

- Jeżeli podatnik uzyskuje przychody opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu, wówczas dokonuje odliczeń od każdego rodzaju przychodu - w takim stosunku, w jakim poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami pozostawały w ogólnej kwocie przychodów - wyjaśnia Monika Ławnicka.

Odliczone od przychodu ulgi podatnicy wykazują w zeznaniu PIT-28, do którego dołączają załączniki: PIT/O i/lub PIT/D (ulga odsetkowa).

Dodaje, że niestety, ryczałtowcy nie skorzystają z ulgi na dzieci - mogą natomiast odliczyć od kwoty ryczałtu składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także przekazywać 1 proc. podatku wybranej organizacji pożytku publicznego.