Wśród usług budowlanych, które można objąć kartą podatkową, nie ma budowy i sprzedaży mieszkań – orzekł NSA.
Podatniczka, która o to spytała, chciała rozpocząć działalność w zakresie robót budowlanych. Miały one polegać na wznoszeniu domów na działkach klientów i własnych oraz na ich sprzedaży, a także na sprzedaży wyodrębnionych z nich mieszkań. Kobieta podkreśliła, że nie będzie zatrudniać więcej niż pięciu pracowników. Dodatkowo chciała świadczyć usługi kosmetyczne.
Sądziła, że może rozliczać się w formie karty podatkowej, bo – jak wskazywała – zakres jej działalności został wymieniony w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.). Twierdziła też, że może łączyć działalność budowlaną z kosmetyczną, ponieważ zatrudnienie w obu przypadkach nie przekroczy pięciu osób.