Miasta na prawach powiatu powinny płacić podatek od odszkodowań za wywłaszczenie z gruntu – stwierdził rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE.
Jego opinia nie jest wprawdzie wiążąca dla sędziów TSUE, ale w praktyce często kierują się oni wskazówkami rzecznika.
Pytanie w tej sprawie zadał jeszcze we wrześniu 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny. Odpowiedź TSUE będzie istotna nie tylko dla Wrocławia, którego dotyczył spór, ale dla wszystkich 66 polskich miast na prawach powiatu.